Aktualności

Diagnoza skali problemów alkoholowych w Rybniku

Miasto Rybnik zleciło firmie Oficyna Profilaktyczna przeprowadzenie diagnozy skali problemów alkoholowych oraz związanych z używaniem pozostałych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Rybnika. 

Miasto Rybnik zleciło firmie Oficyna Profilaktyczna przeprowadzenie diagnozy skali problemów alkoholowych oraz związanych z używaniem pozostałych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Rybnika. W ramach usługi odbędzie się badanie ankietowe dorosłych mieszkańców. Ankieta będzie aktywna do 13 października 2021 r. 

Poniżej link do ankiety:
https://rybnik-mieszkancy.webankieta.pl/