Aktualności

INFORMACJA !

W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii i rosnącą liczbą zakażeń na COVID – 19 informujemy, że Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku z dniem 26.10.2020 r. do odwołania wprowadziła  zmiany.

 

I N F O R M A C J A !

 

W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii i rosnącą liczbą zakażeń na COVID – 19 informujemy, że Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku z dniem 26.10.2020 r. do odwołania wprowadziła następujące zmiany:

  • Osoby pozostające w leczeniu i zobowiązane do dostarczania raz
    w miesiącu potwierdzenia o uczestnictwie w terapii proszone są
    o przesłanie tych zaświadczeń drogą pocztową, w tym elektroniczną bądź pozostawienia ich w skrzynce pocztowej znajdującej się przed wejściem głównym do siedziby Komisji.

  • Wnioski o wszczęcie postępowania, w związku z nadużywaniem alkoholu prosimy przesyłać drogą pocztową, w tym elektroniczną bądź pozostawienia ich w skrzynce pocztowej znajdującej się przed wejściem głównym do siedziby Komisji.

  • Godziny pracy Komisji pozostają bez zmian.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny nr tel. 32 422 62 45

lub mailowy: [email protected]

Osoby zaproszone będą w dalszym ciągu przyjmowane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Prosimy aby umówione osoby na wizytę przychodziły punktualnie, zaopatrzone w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki).