Aktualności

Informacja na teamt punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 W związku z realizacją zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, Stowarzyszenie Dogma zwróciło się z prośbą do Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Rybniku   o pomoc przy rozpowszechnieniu informacji o możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej/bezpłatnych porad obywatelskich przez mieszkańców Rybnika.

W ramach współpracy z miastem Rybnik Stowarzyszenie Dogma  z realizacjąc zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zwróciło się z prośba do Miejskiej Komisji rozwiazywania problemów Alkoholowych w Rybniku   się  o pomoc przy rozpowszechnieniu informacji o możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej/bezpłatnych porad obywatelskich przez mieszkańców Rybnika.

Na  stronie internetowej www.dogma.org.pl pod linkiem  http://dogma.org.pl/lokalizacje/rybnik/ znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Rybnika oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników.  Celem Stowarzyszenia jest dotarcie, do jak najszerszego grona osób, które potrzebują pomocy prawnej/porad obywatelskich.