Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. “Nie bój się mówić o przemocy - szukaj pomocy”

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku włączyła się w organizację konkursu skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którego głównym organizatorem jest Komenda Miejska Policji w Rybniku. "Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym “Nie bój się mówić o przemocy - szukaj pomocy”, którego celem jest stworzenie plakatu dotyczącego przemocy w rodzinie. Organizatorem konkursu jest Komenda Miejska Policji w Rybniku, we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem ds. Przemocy Ośrodka Pomocy w Rybniku".

 Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konkursie plastycznym "Nie bój się mówić o przemocy-szukaj pomocy" znajdują się na stronie Komendy Miejskiej Policji w Rybniku  pod linkiem : https://rybnik.policja.gov.pl/k22/informacje/wiadomosci/305901,Zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-Nie-boj-sie-mowic-o-przemocy-szukaj-pomocy.html

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym “Nie bój się mówić o przemocy - szukaj pomocy”, którego celem jest stworzenie plakatu dotyczącego przemocy w rodzinie. Organizatorem konkursu jest Komenda Miejska Policji w Rybniku, we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem ds. Przemocy Ośrodka Pomocy w Rybniku. Celem nadrzędnym jest uwrażliwienie młodzieży na istniejący problem przemocy, jak również pokazanie tego zjawiska z ich punktu widzenia. Ponadto o przekazanie informacji o nowych narzędziach, w które została wyposażona Policja. Są to uprawnienia dotyczące możliwości wydania przez funkcjonariuszy Policji wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i jest indywidualny. Każdy uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w termie do dnia 15 marca 2021roku, o czym uczestnicy zostaną poinformowani. Plakat musi być wykonany dowolną techniką, w formacie minimum A3 na płytach CD/DVD i w formie papierowej. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone przez komisję konkursową, a następnie wykorzystane w działaniach profilaktycznych Policji.  Zgodnie z Aneksem do regulaminu konkursu termin nadsyłania prac został wydłużony do 15 kwietnia 2021r.              Natomiast roztrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2021 roku.