Aktualności

Z profilaktyką do rybnickich szkół

Ruszyła kolejna edycja działań profilaktycznych pn. 'Przyszłość zależy od dzisiaj", jednak w związku z obecną sutuacją epidemiologiczną spotkania z młodzieżą rybnickich szkół podstawowych zostały wstrzymane. 

Program profilaktyczny pn. "Przyszłość zależy od dzisiaj" obejmuje szereg działań skierowanych do uczniów rybnickich szkół podstawowych. Podstawowym elementem tych działań są  zajęcia informacyjno - edukacyjne na temat problemów związanych z używaniem alkoholu oraz wynikających z tego konsekwencji. Zajęcia są skierowane do uczniów klas VII szkół podstawowych. Glównym celem prowadzonych działań profilaktycznych jest przekazanie uczniom podstawowych informacji  na temat alkoholu, jego działania na organizm ludzki oraz związane z tym szeroko rozumiane konsekwencje zdrowotne, społeczne i prawne.