Aktualności

Z profilaktyką do rybnickich szkół

Ruszyła kolejna edycja działań profilaktycznych pn. 'Przyszłość zależy od dzisiaj". Do udziału w działaniach  profilaktycznych zgłosiło się 22 szkoły podstawowe z terenu miasta Rybnika. W tej edycji zajęcia są skierowane do młodzieży 7 klas. Glównym celem prowadzonych działań profilaktycznych jest przekazanie podstawowych informacji uczniom na temat alkoholu, jego działania na organizm ludzki oraz związane z tym szeroko rozumiane konsekwencje zdrowotne, społeczne i prawne. 

Są to zajęcia informacyjno - edukacyjne na temat problemów związanych z używaniem alkoholu oraz wynikających z tego konsekwencji.