MKRPA RYBNIK

Asertywna odmowa

ASERTYWNOŚĆ – zachowanie polegające na świadomym wyrażaniu siebie z poszanowaniem praw innych ludzi.
 

SCHEMAT ASERTYWNEJ ODMOWY:

1. NIE.

2. Opis tego, na co się nie zgadzasz.

3. Podanie przyczyny (ewentualnie).

4. ...i nie chcę, żebyś mnie do tego namawiał(a).

lub:

5. Podtrzymanie relacji – poinformuj, że Twoja odmowa dotyczy tej konkretnej sytuacji.