MKRPA RYBNIK

Gdzie szukać pomocy

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 16
tel. 32 422 62 45

POMARAŃCZOWA LINIA - ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków, zażywanie narkotyków
tel. 801 14 00 68

NIEBIESKA LINIA - ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
tel. 801 12 00 02

OGÓLNOPOLSKI ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA
tel. 801 199 990

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 16
tel. 32 422 56 39

ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU W SPZPZ PAŃSTWOWYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 33
tel. 32 432 81 82

ODDZIAŁ ODWYKOWY DLA KOBIET PAŃSTWOWEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 33
tel. 32 432 82 81

WOLOiZOL GORZYCE
44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8
tel. 32 45 11 172

PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻENIENIA GORZYCE
44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8
tel. 32 45 11 205

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ, OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I POMOCY RODZINIE "INTEGRUM"
44-253 Rybnik - Boguszowice, ul. Lompy 10
tel. 32 433 24 42

TELEFON ZAUFANIA
Rybnik - tel. 32 423 35 55 (całodobowy)

ODDZIAŁ DETOKSACYJNY DLA MŁODZIEŻY
Lubliniec
tel. 34 35 32 800

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU W SKOCZOWIE
Oddział stacjonarny - 32 438 61 75
Poradnia - 32 438 61 76

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
44-200 Rybnik, Plac Armii Krajowej
tel. 32 42 95 200

SĄD REJONOWY
44-200 Rybnik, Plac Kopernika 2
tel. 32 439 31 00

PROKURATURA REJONOWA
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 41
tel. 32 755 90 20

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOLOGICZNA
44-206 Rybnik - Chwałowice, ul. Śląska 1
tel. 32 739 33 84

ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU
44-206 Rybnik - Chwałowice, ul. Śląska 1
tel. 32 739 33 84 w godz. od 8.00-13.00