MKRPA RYBNIK

Uzależnienie

CZYM JEST UZALEŻNIENIE?

Uzależnić możemy się psychicznie i fizycznie lub tylko psychicznie. Głód fizyczny jest to sytuacja gdy brak lub odstawienie środka powoduje wystąpienie objawów abstynencyjnych, wówczas komórka dopomina się trucizny, a organizm jest całkowicie rozregulowany. Po kilku dniach nieprzyjemne objawy ustępują gdy organizm zostaje odtruty. Głód psychiczny staje się popędem i to właśnie z nim najtrudniej sobie poradzić. Latami trzeba pracować by ze sfery popędowej wykluczyć głód środka. W grupie ryzyka są te osoby , w rodzinach których ktoś nadużywał alkoholu lub miał nałogową osobowość.

 

ALKOHOLIZM

Alkoholizm został już uznany za chorobę dziedziczną i śmiertelną. Nawet jeżeli inne uzależnienia się w ten sposób nie dziedziczą, to istnieje przecież coś takiego jak predyspozycje. Bywa często, że dzieci alkoholików wybierają sobie na współmałżonków osoby ze skłonnością do spożywania alkoholu. Funkcjonowanie tych osób jest w jakiś sposób zaburzone i istnieje związek między ich zachowaniami, a życiem w patologicznej rodzinie. W naszym kraju, gdzie alkohol był w wielu domach, bardzo duża grupa osób jest w grupie ryzyka. To znaczy, że jeżeli te osoby zaczną sięgać po alkohol i będą to robić często to mogą znacznie szybciej się uzależnić niż te, które takiego obciążenia nie mają. Alkoholizm i jego konsekwencje, a także przyzwolenie dzieciom na picie alkoholu w domu, w chwili obecnej stanowią w naszym kraju olbrzymi problem. Należy jednak przyznać, że na całym świecie i także u nas choroba ta jest najlepiej poznana ze wszystkich innych postaci uzależnień. Postępowanie jest ustalone i wiemy, że najpierw należy odtruć organizm, a następnie prowadzić intensywną terapię w ośrodkach stacjonarnych przez okres czterech do sześciu tygodni, a później już w trybie ambulatoryjnym przez okres roku. Wskazane jest podtrzymywanie kontaktu przez wiele lat w ramach grup AA. Jeżeli taką drogę leczenia obierze uzależniony z dużym prawdopodobieństwem można podejrzewać, że ta osoba upora się z problemem.

 

NARKOMANIA

Powstanie choroby alkoholowej rozciąga się na około 10 lat u ludzi dorosłych, młodzież i kobiety potrafią popaść w nałóg nawet w ciągu roku czy dwóch. Inaczej ma się sprawa jeżeli chodzi o narkotyki ponieważ uzależnienie następuje bardzo szybko niekiedy po zażyciu kilku dawek. W narkomanii tolerancja na środek rośnie błyskawicznie i nie istnieje możliwość zażywania tego środka w jednej i tej samej dawce przez wiele lat. 95% uzależnionych od heroiny zaczynało od marihuany, potem przyjmowali krótko inne środki (amfetamina, LSD, grzybki halucynogenne), w tym najdłużej amfetaminę lub kokainę, a dopiero na końcu heroinę. Jeszcze przed marihuaną bywa, że dość często sięgali po alkohol. Dzisiaj już niewiele osób bierze heroinę dożylnie ( zapewne ze względu na HIV, HCV, AIDS) ale kiedy brakuje pieniędzy sięgają i po strzykawkę. Po narkotyki sięgają ludzie młodzi, a właściwie można powiedzieć, że dzieci. W związku z tym spustoszenia w ich organizmie są olbrzymie, ponieważ młody mózg jest bardzo wrażliwy, a osobowość nieukształtowana. Pamiętać musimy, że wiele istnień ludzkich narkotyki zabrały na zawsze. Osoby uzależnione od narkotyków też mogą obecnie liczyć na coraz lepszą pomoc. Leczenie ich jest długotrwałe ale wielu z nich potrafi od nowa zacząć żyć. Skuteczność jest na całym świecie niewielka, niemniej można się z tego nałogu wyzwolić. Niestety leczenie na ogół rozpoczyna się w kilka lat od momentu pierwszego kontaktu z narkotykiem. Dopiero wtedy gdy uzależniony będzie miał straty z powodu nałogu możliwa jest terapia. Bliscy mogą przyśpieszyć ten moment jeżeli postawią uzależnionemu warunki i od tej pory konsekwentnie będą działać, najlepiej będąc w kontakcie z terapeutą lub uczestnicząc w terapii dla osób współuzależnionych. W postępowaniu z uzależnionym obowiązuje zasada ograniczonego zaufania, zaprzestanie promowania na wyrost i straszenia. Tego trzeba się nauczyć, a jednocześnie oduczyć zachowań pod dyktando uzależnionego, który w czasie rozwoju choroby coraz lepiej manipuluje sytuacją, tak żeby wyzwolić u rodzica poczucie winy.


Sposobem, żeby czegoś więcej dowiedzieć się na ten temat, są otwarte grupy dla osób uzależnionych, ale może tam przyjść każdy, by zdobyć wiedzę jak pomagać sobie czy innym, uczyć się asertywności oraz radzenia sobie ze stresem.

Coraz większym problemem jest fakt, że rośnie różnorodność uzależnień. Są one mniej widoczne i mniej znane niż te wyżej opisane. Należy tu wymienić uzależnienie od leków, uzależnienie od sterydów, anoreksje i bulimie, współuzależnienia, uzależnienie od osób lub sytuacji, pracoholizm i wiele innych. One też wymagają intensywnego postępowania terapeutycznego. Mechanizmy powstawania tych nałogów są podobne, postępowanie również. Uzależnionymi nie powinny zajmować się osoby niekompetentne nawet, jeżeli to są lekarze. Winni oni być leczeni w wyspecjalizowanych jednostkach, w których pracuje wykwalifikowana w terapii uzależnień kadra.

Terapia indywidualna jest w wypadku osób uzależnionych uzupełniająca do terapii grupowej i edukacji rodzin, a do prowadzenia jej powinny być spełnione odpowiednie warunki. Samo odtrucie organizmu też nie jest leczeniem, jest zaledwie pierwszym krokiem do jego rozpoczęcia.