MKRPA RYBNIK

Współuzależnienie

Współuzależnienie może występować w związkach, w których istnieje problem nałogu, przemoc lub nadmierna kontrola.

Partnerki w związkach, w których partner dopuszcza się przemocy, zaczynają także koncentrować swoje życie wokół osoby stosującej przemoc, wokół przemocy. Myślą ciągle o tym, czy partner dziś dopuści się przemocy czy nie. Co jeszcze może zrobić, by nie był agresywny, jak się ma zachować, aby nie rozzłościć partnera.

Życie osób doznających przemocy, przez bliską im osobę, przestało być zależne od nich samych,
a zaczęło być zależne od osób stosujących przemoc.


Współuzależnienie obejmuje:

  • konieczność kontrolowania postępowania, odciąganie od odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie
  • próba ochronienia przed konsekwencjami oraz gotowość do poświęcenia siebie
  • „huśtawka emocjonalna” i wiara w przyrzeczenie poprawy, poczucie skrzywdzenia
  • próby dominacji i przejmowania wszystkich obowiązków związanych z domem.

 

Współuzależnienie obejmuje również :

  • cierpienie i chaos emocjonalny
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • zażywanie leków uspakajających, nasennych, alkohol dla uśmierzenia bólu, napięcia i niepokoju
  • system iluzji i zaprzeczeń, który przeszkadza realnie zobaczyć problem.